SALUTACIÓ

L'intenció d'aquest blog és mostrar mitjançant imatges,les fonts que tenim a Sant Hilari Sacalm,una riquesa natural que pocs pobles de Catalunya tenen.

ZONA VILLARET-LES SERRES

FONT DE LES ALBES


FONT DEL ROVIRÓS
FONT DE L'ARIETFONT DE LA CASICA


FONT DE LA JEFA
PENDENTS DE FOTOGRAFIAR

DE LA PEDRERA
DE MASCUIDADO
DE LA MINA DELS VINYETS
VINYETS DEL DALT 
VINYETS DE BAIX 
CORBERA VELLA
DE LES SERRES
DEL POLIC
DEL CORBAIES