SALUTACIÓ

L'intenció d'aquest blog és mostrar mitjançant imatges,les fonts que tenim a Sant Hilari Sacalm,una riquesa natural que pocs pobles de Catalunya tenen.

ZONA DEL SOLER-SANT MIQUEL DE LES FORMIGUES

FONTS PENDENTS DE FOTOGRAFIAR

SERRADEURES
FONTIQUES DE CAN PLA
CAN PLA
COLLSERRADOR
SAGUARDA
VERNET
JOANHUIX
SOLERFONT DEL SOLER

FONT DEL VERN

FONT DEL GAVATX

FONT DE LA FORMIGA